زندگی چیه از نظره تو؟!!

دوست داشتن

ببین !، زندگی چیه از نظره تو؟!

یه نامه عاشقانه لابه لای سبد گل؟! ها؟!

یه گیتار؟ یه سیگار؟ ترانه خونِ بیدار؟ شکستِ عشقی یا لحظه های خوبِ دیدار؟!!

پ ن : برگرفته از آهنگ ردّ پا از حسین ابلیس

/ 0 نظر / 23 بازدید