دلنوشته 8

 

چقدر سخت است!! شباهنگام تا سپیده ی صبح به یادش باشی وبخواهی با او باشی... اما کسی را که دوستش داری در ابتدای شب به راحتی به او بگویی شب بخیر گلم...خوب بخوابی...من هم در کنارت و در بغلت میخوابم!! ...اما تا خود صبح از فکر و یاده او نتوانی بخوابی!!

ن:محمدحسین!

/ 0 نظر / 21 بازدید