دلنوشته (1)

کسی که نتونه از یک صدا دل بِبُره!

کسی که نتونه بی صدات زنده باشه!

کسی که راهی براش / جز شنیدنِ صدات نبود!

فقط پیاماتو میخوند / کلی آرومش میکرد!

آخه دیگه راهی نداشت!! /مثلِ بغل کردنِ تو

مثل اون حرفایی که / همش بهم میزدیمو

باهاش کلی میخندیدیم! /کلی خنده های تلخ!

همون حرفایی که تهش به بوس بوسی و بوسه ختم میشد!!

همون حرفایی که موقعِ خواب با اس ام اس / یه جورایی تو ذهنمون

 پهلوی هم ، ناز و کرشمه و به بغل کنارت ختم میشد!

آخه کجای این جهون / نوشته که دوستی هم اینترنتی شد!

آخه کجا دیدی؟ /بشه با یک صدا!! زندگی کرد؟!!!

دلیلِ اینهمه خوشیه تلخ !!!

دلیلِ این همه خوشیه تلخ /فاصله بود!!!!!

فاصله ای که اگه نبود! اگه نبود! اگه نبود / شاید الان زندگی بود و شادی بود!!

نویسنده : محمّدحسین

/ 1 نظر / 16 بازدید
نیایش

دلیلِ این همه خوشیه تلخ /فاصله بود!!!!! فاصله ای که اگه نبود! اگه نبود! اگه نبود / شاید الان زندگی بود و شادی بود!! فاصـــــــــــــــــــــــله[گریه][گریه][گریه][گریه]