چقدر بده که زنده ام!!!

چقدر بده، کسی که میخوایش پیشت نباشه

چقدر بده، ندونی برنامت از زندگیت چیه!

چقدر بده، همیشه به این فکر کنی چرا زنده ای؟!

چقدر بده، هنوز خودتو نشناخته باشی!

چقدر بده، بدونی باید هدف داشته باشی برا زندگیت ولی همیشه بی هدفی!

و چقدر بدتره که میدونی همشون بده ولی بازم همشو باهم داری و زنده ای!!!

نویسنده: محمدحسین

/ 1 نظر / 29 بازدید
نیایش

خیلی قشنگ و جالبه این متنت [دست][لبخند] خسته نباشی [گل][گل]